Archiwum

1 stycznia 2013
2 maja 2020
0 Comments

Zawsze panuje głód w dalekim kraju

Abp Fulton John Sheen w książce “Marnotrawny świat” (zbiorze pogadanek radiowych z końca lat 30. ub. wieku) przedstawił skutki zlekceważenia wiary katolickiej przez współczesną cywilizację. …