Archiwum

1 stycznia 2013
26 marca 2016
0 Comments

Wykonało się (J 19,30)

“(…) Odkupienie jest większe niż stworzenie. Stworzenie jest bowiem tylko wprowadzeniem do Księgi życia. Jest ułożeniem materiałów, z których człowiek, będący ich koroną i panem, …