Archiwum

1 stycznia 2013
15 grudnia 2013
0 Comments

Zostawmy to parweniuszom

 (c.d. Zerwania z apostatą) Od czasu rozbiorów Polski Europa jest w stanie grzechu śmiertelnego (o. Gratry), zapisał w swoim Dzienniku Paul Claudel pod datą 15 …