Archiwum

1 stycznia 2013
29 marca 2015
0 Comments

Tajemnica katolickiego polityka

Wszyscy jesteśmy równi, czyli o kandydatach W obecnej kampanii wyborczej zastanawia różnorodność typów ludzkich wśród kandydatów na prezydenta Polski oraz bajeczna wręcz rozmaitość ich profesji. (Choć …

11 marca 2015
0 Comments

Wcześniej czy później nadejdzie Sąd

…w płaszczyźnie doktrynalnej liberalizm uderza w same fundamenty wiary; jest on herezją radykalną i uniwersalną, ponieważ są w nim zawarte wszelkie herezje. W płaszczyźnie praktycznej …

1 marca 2015
0 Comments

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna Walcząca w mroku, samotna i ciemna.…*) Lata sześćdziesiąte w mieście na pólnocy Polski. Poranek zimowy, mroczny i mglisty. Ulice puste. Ale gdzieś …