Archiwum

1 stycznia 2013
16 kwietnia 2013
0 Comments

Ja tu tylko sprzątam

Stocznia  Gdańska, czerwiec 1998 roku. Ostatni strajk – po nim nastąpił Okrągły Stół. Około dwóch tygodni politycznego pogotowia w budynkach stoczni otoczonych przez oddziały milicji …