Archiwum

1 stycznia 2013
14 lutego 2013
0 Comments

„Zostałem szczęśliwym mężem Anioła…”. Traugutt i kobiety

Dyktator powstania styczniowego był człowiekiem obdarzonym wielką delikatnością uczuć. Kobiecość była dla niego synonimem czegoś najpiękniejszego w naturze ludzkiej. Miał szczęście spotykać w życiu wyjątkowe …