Zmartwychwstał, jak powiedział!

Posted on 4 kwietnia 2015 by Ewa Polak-Pałkiewicz in Różne

 

Nie ma większej miłości.

Nikt nie potrafi tak kochać.

Istnieje dowód we Wszechświecie.

Prawdziwy Bóg pokonał to, co sprawił grzech.

Jest Zwycięzcą.

Śmierć utraciła swą władzę. Szatan pokonany.

Możemy być pewni.

Jego miłość jest kresem wędrówki, upragnionym Domem. Tu możemy zamieszkać bezpiecznie. Tułaczka skończona.

Jezus Chrystus, Nasz Pan i Zbawiciel zmartwychwstał, jak powiedział.

Piero della Francesca - Zmartwychwstanie

Piero della Francesca – Zmartwychwstanie

 

Wszystkim Czytelnikom w Polsce i na obczyźnie życzę, by Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Nasz Pan i Zbawiciel, który zawsze prowadzi do zwycięstwa, był w naszych sercach i w naszych domach Mocą i Prawdą, tak by stały się one prawdziwymi warowniami ducha. 


(…)Bóg, jakkolwiek jest wszechmocny, nie mógł nam dać większego dowodu Swojej miłości. Jakikolwiek byłby ten dowód, trzeba było, aby był on zgodny z wymogami sprawiedliwości, której Bóg nie mógł się wyrzec. Musiała zatem ta sprawiedliwość otrzymać zadośćuczynienie. Ale któż mógł to wykonać? Pomścić zniewagę Boga, a zarazem oszczędzić winnych? O, jakże cudowny pomysł miłości Bożej! Bóg składa na Swego Syna wszystkie nasze nieprawości; Jego za nie karze; na Nim niejako się mści; a ten najdroższy Syn Boży z całego Serca zgadza się być ofiarą gniewu Bożego!

Jakaż to miłość Ojca! Jakaż to miłość Syna! Któż może myślić o tym bez zachwytu i wdzięczności? Gdyby Bóg pozostawił nam do wyboru, jakim środkiem ma nas uleczyć, czy pomyślelibyśmy o środku, którego użył? A gdyby nam to przyszło na myśl, czy śmielibyśmy tego żądać?

Taki środek zbawienia mogło podać tylko Serce Boga, kochającego nas nieskończenie (…).

(o. Nicolas Grou TJ)


Możliwość komentowania jest wyłączona.