Odkrycia smoleńskie i dawniejsze

Posted on 19 kwietnia 2021 by Ewa Polak-Pałkiewicz in Różne

 

Pomniki zamarłe, wyryte daty i oblicza nadobne

jak z Synaju tablice, wierne są starym prawom

Istnienia kruche i tak bardzo do siebie podobne

jaki ptaki marzą o tym, od ziemi się oderwaniu

 

Katedry głuche, mozół żywota i garby sklepienia

I gdzież serca obraca się teraz kamienne żarno

Z witraży snop uśmiechów, jak dusz przelśnienia

i wiara, że nad śmierć mocniejsza jest Światłość

 

Kadłub zdobiony mrozem i krwi zaschła spoina

Prawdy wciąż nie odsłoniły słońca żarliwe posty

Lotki skrzydeł niezdolne do lotu, jak rana cierpliwa

na dno opadają i warstwy gniazda budują Polski

 

Wojciech Miotke

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.